Apie mus

Misija

Miško puoselėjimas, išsaugojimas ir perdavimas ateities kartoms. Dirbame miškuose ir dėl miškų, kad būtų patenkinami žmonių socialiniai, ekonominiai ir ekologiniai poreikiai.

Vizija

Norime būti naudingi žmonėms ir visuomenei teikdami išsamia informacija apie mišką ir ūkininkavima juose. Stengiamės būti inovatyvūs ir taikyti moderniausiais ir efektyviausias priemones miško priežiūrai ir tvarkymui ir visada būti kompetentingi ir profesionalūs atlikdami patikėtas užduotis.

Vertybės

Atsakingumas prieš gamtą ir žmogų, sugebėjimas prisitaikiti kiekvienoje situacijoje ir padėti vieni kitiems.

dav

Pavyzdingai tvarkomos privačios miško valdos 2020

UAB „Miškų pirkimai“ gali džiaugtis ir didžiuotis, kad puikiai sugeba ūkininkauti savo miškuose. Šių metų konkurse „Pavyzdingai tvarkomos privačios miško valdos 2020“ ir tapo apskrities nugalėtojais.

Vertinimo komisija balus skiria pagal tai, kokia valdos riboženklių ir ribinių linijų būklė, taip pat vertinamas vykdytų miško ugdymo ir pagrindinis kirtimas, miško atkūrimo priemonės, miško valdos sanitarinė būklė, vykdytų darbų tikslingumas miškininkystės požiūriu. Vertinama ir valdoje esančių miško infrastruktūros įrenginių vidutinė būklė, savanoriški aplinkosauginiai įsipareigojimai, pamiškių formavimas, ornitochorinių augalų įveisimas, biokuro panaudojimas.